Home / Tag Archives: ดอยสุเทพ

Tag Archives: ดอยสุเทพ

Feed Subscription

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อ.แม่ริม อ.หางดง อ.เมืองเชียงใหม่ และ อ.แม่แตง จัดตั้งขึ้นเป็น อช.เมื่อ พ.ศ.2524 โดยมียอดดอยสุเทพสูง 1,601 ม. และดอยปุยสูง 1,685 ม. ตั้งอยู่ทางตะวันตกของหุบเขาแม่น้ำปิง เป็นภูเขาหินแกรนิตล้วน พื้นที่ป่ามีความหลากหลายทั้งป่าผลัดใบ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดงดิบชื้น และเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปิง คือห้วยแก้ว ห้วยช่างเคี่ยน ห้วยแม่เหียะ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 องศาเซลเซียส ตลอดปี ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นมาก ใน อช. จะพบพืชไม้ดอกเกือบ 2,000 ชนิด และเชื่อว่ายังมีพันธุ์ไม้อื่นๆ ที่ยังไม่มีการศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก ป่าผลัดใบที่นี่มีพันธุ์ไม้มากกว่าป่าผลัดใบอื่นๆ ในโลก ...

Read More »
Scroll To Top